Тези Условия за използване (заедно с документите, посочени в тях) Ви разясняват условията, при които можете да използвате нашия сайт. Използването на нашия сайт включва достъп и сърфиране на нашия сайт.
Моля, прочетете внимателно тези условия за използване, преди да започнете да използвате нашия сайт, Препоръчваме Ви също да прочетете нашата Политика за поверителност, както и да отпечатате копие от този документ за бъдещи справки.
С влизането и ползването на нашия Сайт Вие давате вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Условия за използване и се съгласявате да ги спазвате. Те са правно споразумение между Вас и нас, което може да бъде променено само с нашето съгласие. Те трябва да се четат заедно с останалите приложими условия по-долу и всички подробности за начина на функциониране на сайта и предлаганите услуги, предоставени на него .
Ако не сте съгласни с тези Условия за използване, моля, прекратете незабавно използването на нашия сайт.

Други приложими условия
Тези Условия за използване се позовават на следните допълнителни условия, които също се прилагат към използването на нашия сайт от Ваша страна:
Нашата Политика за поверителност, която определя условията, при които обработваме личните данни, които събираме от Вас или които ни предоставяте, Вие гарантирате, че всички данни, които сте ни предоставили, са точни.
Използвайки нашия Сайт, Вие се съгласявате да използвате "бисквитките" на нашия Сайт.

Промени в нашите условия и Сайта
Ние си запазваме правото да променяме периодично тези Условия за използване, без предварително уведомление, като ги променим на нашия Сайт. Моля, проверявайте периодично тази страница и обръщайте внимание на промените, които правим, тъй като те Ви обвързват.
Можем да актуализираме периодично нашия сайт и да променяме съдържанието му по всяко време. Моля, обърнете внимание, че съдържанието на нашия Сайт може да е остаряло в даден момент и ние не сме задължени да го актуализираме.
Не гарантираме, че на Сайта ни или в съдържанието му няма да има грешки или пропуски.

Достъп до нашия Сайт
Нашият Сайт се предоставя безплатно.
Не гарантираме, че сайтът ни или съдържанието му винаги ще бъде достъпно без прекъсвания или грешки. Достъпът до нашия сайт е разрешен на временен принцип. Можем да преустановим, оттеглим, прекратим или променим, изцяло или частично Сайта ни без предизвестие. Ние не носим отговорност към Вас в случай, че по някаква причина Сайтът ни не е достъпен в даден момент или за някакъв период.
Вие носите отговорност да вземете всички необходими мерки, за да имате достъп до нашия Сайт. Също така разбирате, че не можем и не гарантираме, че всяко съдържание на нашия сайт няма да бъде заразено с вируси и/или друг код, който има заразни или разрушителни свойства. Вие сте отговорни за прилагането на достатъчно процедури и проверки за вируси (включително антивирусни програми и други проверки за сигурност), за да задоволите вашите специфични изисквания за безопасност и надеждност на входящите и изходящите данни.
Освен това Вие носите отговорността всички лица, които имат достъп до Сайта ни чрез вашата интернет връзка, да бъдат запознати с тези условия на ползване и други приложими условия и да ги спазват.
Нашият Сайт е насочен към хората, живеещи в България. Ние не гарантираме, че съдържанието, налично на или чрез нашия Сайт, е подходящо или налично във всички или други местоположения. Ние можем да ограничим по всяко време наличието на Сайта или на някоя услуга или продукт, описани на нашия сайт, за което и да е лице или географски район. Ако изберете да посетите нашия сайт извън България, направете това на свой собствен риск.
Не трябва да злоупотребявате с нашия сайт чрез съзнателно въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е зловреден или технологично опасен. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп или да пречите на правилното функциониране на нашия Сайт и по-специално не трябва да се опитвате да заобиколите сигурността, да се намесвате, да прониквате или да разрушавате по друг начин нашия Сайт или друга компютърна система, сървър, рутер или друго свързано към интернет устройство. Периодично може да ограничим достъпа до някои функции или части на нашия Сайт или на целия Сайт.

Права върху интерелектуалната собственост
Освен ако не е посочено друго, ние сме собственикът или лицензополучателят на всички права върху интелектуална собственост на нашия Сайт и върху материалите, публикувани на него. Тези произведения са защитени от законите и споразуменията за авторското право по целия свят. Всички такива права са запазени. Ние сме собственикът или лицензополучателят на търговските марки, които се появяват на нашия Сайт, и всички свързани с тях търговски наименования и лога, освен ако не е посочено друго. Можете да отпечатате екземпляр и да изтегляте извлечения или материали от нашия Сайт само за лична употреба и всеки копиран материал трябва да включва всички известия за авторско право или други права върху него, които се появяват на него. Не трябва да променяте по никакъв начин хартиените или цифровите копия на материалите, които сте отпечатали или изтеглили по какъвто и да е начин, и не трябва да използвате илюстрации, снимки, видео или аудио записи или графики отделно от придружаващия текст.
Никое право, собственост или интерес, в които и да било изтеглени материали или софтуер, не се прехвърля на Вас, чрез такова изтегляне или копиране. Вие не можете да използввате материали от нашия Сайт (включително копиране, освен по-горе, публикуване, промяна или разпространение) по никакъв друг начин без нашето предварително писмено разрешение.
Трябва винаги да се признава нашият статут (и този на всички идентифицирани сътрудници) на автори на съдържание на нашия Сайт.
Не трябва да използвате никаква част от съдържанието на нашия Сайт за търговски цели, без да получите лиценз за това от нас или от нашите лицензодатели.
Ако отпечатате, копирате или изтеглите някоя част от нашия Сайт в нарушение на тези Условия на ползване, Вашето право да използвате нашия сайт ще бъде прекратено незабавно и Вие по наша преценка трябва да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

Точност на информацията
Информацията в нашия Сайт е предоставена само за обща информация. Ние ще полагаме разумни усилия, за да гарантираме, че информацията на нашия Сайт е точна, но съдържанието, коментарите, отзивите и други материали, публикувани на нашия сайт, не са предназначени да представляват съвет за това, на какво трябва да се вярва. Трябва да получите професионални или специализирани съвет, преди да предприемете или да се въздържите от каквото и да е действие въз основа на съдържанието на нашия Сайт.
Ние не правим никакви изявления или гаранции изрични или подразбиращи се, че дадена информация е точна, пълна или актуална и в максималната степен, разрешена от закона, не носим отговорност за загуби или щети, причинени от разчитането на такава информация от Вас или от някого, на когото предадете такава информация. Ако откриете неточна информация на нашия Сайт, моля, свържете се с нас и ние ще се постараем да я поправим, ако сме съгласни с това, възможно най-скоро.

Линкове към този и други уебсайтове
Периодично можем да предоставяме линкове, които ще ви позволят да влизате в уебсайтовете на трети страни директно от нашия Сайт. Такива сайтове на трети страни не са под наш контрол и, освен ако не е посочено друго, ние нямаме никакъв принос към съдържанието на такива уебсайтове. Когато кликнете върху линковете към тези сайтове, Вие напускате контролираната от нас зона, затова не можем да поемем отговорност за каквито и да било проблеми, възникнали във връзка с използването от трети страни на вашите данни, съдържанието на нашите сайтове или продуктите или услугите предлагани от тези сайтове. Ние си запазваме правото, по наша преценка, да забраним всяка връзка от друг интернет сайт с материали или информация на нашия сайт.

Нашата отговорност
Въпреки че се надяваме, че сайтът ни ще представлява интерес за потребителите, ние изключваме всички условия, гаранции и заявления или други условия, които могат да се отнасят за нашия Сайт или за съдържанието му, независимо дали са изрични или подразбиращи се, в степента, разрешена от закона. Ние няма да носим отговорност пред който и да е потребител за загуба или вреда, независимо дали по силата на договор, неизправност (включително небрежност), нарушение на законоустановеното задължение или по друг начин, дори и да е предвидимо, възникнали от или във връзка с:

  • използване или невъзможност за използване на нашия Сайт; или
  • използване или разчитане на съдържанието, показано на нашия Сайт.


Ако използвате нашия Сайт като потребител, ние няма да носим отговорност пред Вас за загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнес или загуба на бизнес възможности и ще носим отговорност само за загуби, които са разумно предвидими.

Ако използвате нашия сайт като бизнес потребител, в никакъв случай не носим отговорност към Вас за:

  • загуба на печалба, продажби, бизнес или приходи;
  • прекъсване на дейността;
  • загуба на очаквани спестявания;
  • загуба на бизнес възможност, добра воля или репутация; или
  • всяка косвена или последваща загуба или вреда.


Ние не носим отговорност за загуби или вреди, причинени от вирус, разпространение на атака за отказ на услуга или друг технологично вреден материал, който може да зарази компютърното ви оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на нашия Сайт или защото сте изтеглили съдържание от него или от който и да е уебсайт, свързан с него.

Ние не носим отговорност за съдържанието на уебсайтовете, свързани с нашия сайт. Тези линкове не трябва да се тълкуват в смисъл, че препоръчваме тези свързани уебсайтове. Ние не носим отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат при използването им.

Ние не изключваме или ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност към вас, в случаите, когато би било незаконно да го направим. Вие имате право на обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от използването на този сайт.

Общи условия
Ако ние не упражним някое от правата си, това не означава отказ от такова право. Нямате право да прехвърляте или преотстъпвате правата си съгласно настоящите Условия за използване.

Ако някоя част от тези Условия за ползване се окаже неприложима от правна гледна точка, всички останали части от тези Условия за ползване няма да бъдат засегнати и ще останат в сила.

Свържете се с нас
Ако срещнете проблеми с нашия Сайт или имате забележки по него, моля, не се колебайте да се Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

© © 2024 ОБЕРТОН. Всички права запазени.
Нагоре