ФЕРИТНИ КОАКСИАЛНИ

15" Феритен Коаксиален Високоговорител, 3" НЧ + 2.85" ВЧ звукова бобина, 400 W + 75 W , 100 dB +106 dB
12" Феритен Коаксиален Високоговорител, 3" НЧ + 2.85" ВЧ звукова бобина, 350 W + 75 W , 98 dB +106 dB
12" Феритен Коаксиален Високоговорител, 2.5" НЧ + 1.75" ВЧ звукова бобина, 300 W + 40 W , 99 dB +106 dB
8" Феритен Коаксиален Високоговорител, 2" НЧ + 1.75" ВЧ звукова бобина, 200 W + 40 W , 95.5 dB +107 dB
© © 2024 ОБЕРТОН. Всички права запазени.
Нагоре