12" Феритен Коаксиален Високоговорител, 3" НЧ + 2.85" ВЧ звукова бобина, 350 W + 75 W , 98 dB +106 dB
 
 
 
 
12CX

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Чувствителност 98 db SPL 1W / 1m ( НЧ )
  • Високотемпературна звукова бобина 77 mm ( 3”) НЧ
  • Музикална мощност 700 W AES ( НЧ )
  • Три демодулиращи алуминиеви пръстена
  • Магнитна система с общ феритен магнит
  • Двойна трептилка промазана със силиконов каучук, за стабилизиране на окачването и повишаване на линейния ход
  • Водозащитена мембрана (отпред)
  • 1.4” драйвер
  • Високотемпературна звукова бобина 72 mm (2.85”) ВЧ
  • Номинално разпръскване 80° (конично)

 

Приложение: Компактни коаксиални тонколони и мониторни тонколони с ъгъл на разпръскване 80 градуса, за вътрешно и външно озвучаване.

Описание: Моделът 12CX е 12” коаксиален високоговорител с вграден 1.4” драйвер. Благодарение на нископрофилната мембрана с оптимален радиус, се постига линейна честотна характеристика на нискочестотната част. Висококачествената звукова бобина с диаметър 77 мм (3”) навита с алуминиев проводник, върху основа от Kapton, заедно с използваната високотемпературна смола гарантират надежността на говорителя при високи мощности. Трите алуминиеви демодулиращи пръстена на магнитната система намаляват нелинейните изкривявания и подобряват преходните характеристики на високоговорителя.
Вграденият 1.4” драйвер е базиран на модел D3672. Мембраната му е изработена от трипластов полиестер и в комбинация с радиалния фазоизравнител подобряват линейността на честотната характеристика в областта на високоте честоти. Високочестотната част има меден пръстен на магнитната система, който линеаризира импедансната характеристика, което осигурява максимално звуково налягане във високочестотния край на честотната хатрактеристика. Магнитната система е конструирана с един общ феритен магнит за ниско- и високо-честотните части на високоговорителя.

 

ПАРАМЕТРИ

Диаметър
Импеданс
Минимален импеданс
Честотна лента
Разпръскване

Нискочестотна част
Чувствителност (200-2000 Hz)
Номинална мощност AES ¹
Музикална мощност ²
Диаметър бобина
Материал бобина
Основа бобина
Височина бобина
Височина ГПН
Мембрана
Материал шаси
Магнит
Магнитна индукция

Високочестотна част
Мин. импеданс
DC resistance
Чувствителност (1000-15000 Hz)
Ном. мощност(1000-20000 Hz)
Музикална мощност
Диаметър бобина
Материал бобина
Мембрана 
Mагнитна индукция

315 mm (12 in)
LF 8 Ohm /HF 16 Ohm
6.33 Ohm
60 - 16000 Hz
80 градуса


98 dB
350 W
700 W
77 mm (3 in)
Алуминий
Glassfiber
15 mm
9 mm
Хартия+Glassfibers
Алуминий–високо налягане
Ферит
1.15 T


11,59 Ohms
10 Ohms
106 dB
75 W
150 W
72 mm (2.85 in)
Алуминий
Сандвич Полиестер
1.6 T

THIELE-SMALL ПАРАМЕТРИ

Fs
Qms
Qes 
Qts
Vas 
Mms 
Re
Sd 
Xmax ³
Cms 
BL 
Le at 1 kHz

51,24 Hz
6,35
0.366
0.346
58,55 L
60,97 g
5,65 Ohms
515 cm2
± 5.25 mm
0.158 mm/N
17,40 T.m
0.60 mH

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Външен диаметър
Дълбочина
Брой на отворите за монтаж
Диаметър на окръжността на отворите за монтаж
Отвор за вграждане
Тегло

315 mm (12 in)
196 mm
8 eliptic 7x8 mm
296/298 mm
280 mm
10,8 kg

1. AES стандарт. Мощността е изчислена спрямо минималния импеданс. Измерването е направено в 65 L кутия настроена на 63 Hz, с розов шум,
честотно ограничен в лентата 40 - 400 Hz, приложен непрекъснато за 2 часа.

2. Музикалната мощност е дефинирана 3db по-високо от AES Номиналната.
3. Максималният линеен ход на мембраната е изчислен по формулата:
(Hvc-Hg)/2+Hg/4,където Hvc е височината на звуковата бобина и Hg е
височината на въздушната междина (Горен полюсен накрайник на магн.с-ма)

© © 2024 ОБЕРТОН. Всички права запазени.
Нагоре