6.5" Неодимов Коаксиален Високоговорител, 1.75" НЧ + 1.5" ВЧ звукова бобина, 150 W + 30 W , 92 dB +103 dB
6NCX NEW pic

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Чувствителност 92 db SPL 1W / 1m ( НЧ )
  • Високотемпературна звукова бобина 44mm ( 1.75”) НЧ
  • Музикална мощност 300 W AES ( НЧ )
  • Два демодулиращи алуминиеви пръстена
  • Магнитна система с общ неодимов магнит
  • Водозащитена мембрана (отпред)
  • 1” Неодимов драйвер
  • Високотемпературна звукова бобина 38 mm (1.5”) ВЧ
  • Номинално разпръскване 80° (конично)
  • Много ниско тегло

 

Приложение: Компактни коаксиални тонколони с ъгъл на разпръскване 80 градуса и за трилентови тонколони предназначени за работа в закрити помещения.

Описание: Моделът 6NCX е 6.5” коаксиален високоговорител с вграден 1” драйвер. Благодарение на нископрофилната мембрана с оптимален радиус, се постига линейна честотна характеристика на нискочестотната част. Висококачествената звукова бобина с диаметър 44 мм (1.75”) навита с помеднен алуминиев проводник, върху основа от Kapton, заедно с използваната високотемпературна смола гарантират надежността на говорителя при високи мощности. Двата алуминиеви демодулиращи пръстена на магнитната система намаляват нелинейните изкривявания и подобряват преходните характеристики на високоговорителя.
Вграденият 1” драйвер е базиран на модел ND2539. Мембраната му е изработена от трипластов полиестер и в комбинация с радиалния фазоизравнител подобряват линейността на честотната характеристика в областта на високоте честоти. Магнитната система е конструирана с един общ неодимов сегментен магнит за ниско- и високо-честотните части на високоговорителя, което допринася за изключително ниското му тегло и компактни размери.

 

ПАРАМЕТРИ

Номинален диаметър
Импеданс
Минимален импеданс
Честотна лента
Разпръскване

Нискочестотна част
Чувствителност (200-1000 Hz)
Номинална мощност AES ¹
Музикална мощност ²
Диаметър на звуковата бобина
Материал на звуковата бобина
Основа на звуковата бобина
Височина на звуковата бобина
Височина на въздушната междина
Материал на мембраната
Материал на шасито
Магнит
Напрегнатост на магнитното поле

Високочестотна част
Минимален импеданс
Постоянно токово съпротивление
Чувствителност (2000-15000 Hz)
Номинална мощност(1000-20000 Hz)
Музикална мощност
Диаметър на звуковата бобина
Материал на звуковата бобина Материал на мембраната
Напрегнатост на магнитното поле

170 mm (6.5 in)
LF 8 Ohm /HF 16 Ohm
6.17 Ohm
75 - 18000 Hz
80 градуса


92 dB
150 W
300 W
44 mm (1.75 in)
CCAW
Glassfiber
13 mm
7 mm.
Хартия със стъклени влакна
Алуминий-високо налягане
Неодимов
0.97 T


10.12 Ohms
8.93 Ohms
103 dB
30 W
60 W
38 mm (1.5 in)
CCAW
Сандвич Полиестер
1.84 T

THIELE-SMALL ПАРАМЕТРИ

Резонансна честота
Механичен качествен фактор (Qms)
Електрически качествен фактор (Qes)
Качествен фактор (Qts)
Еквивалентен въздушен обем (Vas )
Маса на трептящата система (Mms)
Активно съпротивление на звуковата бобина Re
Ефективна площ на мембраната (Sd)
Максимелен линеен ход на мембраната (Xmax)³
Гъвкавост на окачването (Cms)
BL Коефициент (BL)
Индуктивност на звуковата бобина на 1 kHz (Le)

72.99 Hz
4.465
0.476
0.309
9.88 L
11.48 g
5.5 ohms
131 cm2
+ / - 4.75 mm
0.414 mm/N
9.35 T.m
0.358 mH

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Външен диаметър
Дълбочина
Брой на отворите за монтаж
Диаметър на окръжността на отворите за монтаж
Отвор за вграждане
Тегло

185 mm (7.28 in)
107 mm
4 елипс. 6.5х5.5 mm
170/172 mm
145 mm
1.64 kg

1. AES стандарт. Мощността е изчислена спрямо минималния импеданс. Измерването е направено в 18 L кутия настроена на 82 Hz, с розов шум, честотно ограничен в лентата 60-2000 Hz, приложен непрекъснато за 2 часа.
2. Музикалната мощност е дефинирана 3db по-високо от AES Номиналната.
3. Максималният линеен ход на мембраната е изчислен по формулата:
(Hvc-Hg)/2+Hg/4,където Hvc е височината на звуковата бобина и Hg е височината на въздушната междина (Горен полюсен накрайник на магн.с-ма)

© © 2024 ОБЕРТОН. Всички права запазени.
Нагоре